#
Новини 22.03.2021
ЕМЕА Chapter Chat
Уважаеми колеги,
Ако желаете да изпратите презентация, в следния файл ще намерите повече информация за темите и изискванията за изготвяне: Presentation Instructions
06.04.2020
Guidance on seeing patients

COVID-19 Guidance

COVID-19 Resources


27.02.2020
EMEAC-IFCN: Eduction Scholarships 2020
Read more at http://ec.ifcn.info/showcontent.aspx?MenuID=1452
16.05.2019
EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY DAY
15 май 2019г
Хотел Интернационал, Златни пясъци
EAN уебсайт: https://www.ean.org/EAN-Day-in-Bulgaria.4023.0.html

16.05.2019
XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ
16 – 19 май 2019 г.
Хотел Интернационал, Златни пясъци.