#
Управителен съветЧленове на УС

Управителният съвет на Асоциация по ЕМГ и ЕП се състои от 5 члена:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            Акад. Иван Миланов, milanovivan@yahoo.com

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Доц. д-р Сийка Новачкова, д.м., novachkova_s@abv.bg

СЕКРЕТАР:                     Доц. д-р Десислава Богданова, д.м., dessislava_bogdanova@abv.bg

ЧЛЕНОВЕ:

                                            Д-р Антонин Гечев, д.м., antonigechev@yahoo.com

                                            Доц. д-р Пламен Цветанов, д.м.