#
Управителен съветЧленове на УС

Управителният съвет на Асоциация по ЕМГ и ЕП се състои от 5 члена:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Акад. Иван Миланов, milanovivan@yahoo.com

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Сийка Новачкова, д.м., novachkova_s@abv.bg

СЕКРЕТАР: Доц. д-р Десислава Богданова, д.м., dessislava_bogdanova@abv.bg

ЧЛЕНОВЕ:

Д-р Антонин Гечев, д.м., antonigechev@yahoo.com

Доц. д-р Пламен Цветанов, д.м.

Комисия по етика

Председател

проф. Любомир Хараланов

Членове

Проф Юлия Петрова
д-р Христина Паунова