#
Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ И ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ”
Приет на учредително събрание, състояло се в курорт „Боровец

на 22 септември 2007 г., изм. и допълнен срешения на Общото събрание на сдружението, проведено на 14.09.2018 г.

 

Documents to download Size Type
Устав pdf 413 Kb