#
Становище от 19.01.2009

Относно: Мястото на клиничната електромиографията (ЕМГ)
в номенклатурата на различните високоспециализирани дейности (ВСД) в неврологията
До Д-р Румяна Тодорова,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на НЗОК

 


Documents to download Size Type
Изтегли становището doc 29 KbПисмо от 02.07.2009

Относно: Мястото на клиничната електромиографията (ЕМГ) в номенклатурата на различните високоспециализирани дейности в неврологията

До: До Д-р Румяна Тодорова,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на НЗОК
 


Documents to download Size Type
Виж писмото doc 29 KbСтановище от 02.07.2009

ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В НЕВРОФИЗИОЛОГИЯТА (ЕМГ–електромиография, ЕЕГ– електроенцефалография, ЕП – евокирани потенциали)
ДО Д-р Евгений Желев
Министър на здравеопазването на Република България

ДО Доц. Димитров
Заместник –ректор СДО
Ректорат на Медицински Университет – гр. София


Documents to download Size Type
Виж становището doc 31 Kb