#
Броеве на списанието От тук можете да изтеглите броевете на списание Двигателни нарушения или да ги разгледате на http://multiplesclerosis-bg.com/bg/Izdaniya-c139

Documents to download Size Type
Национален консенсус за приложението на терепевтична плазмафереза при неврологичните заболявания pdf 2 Mb
Национален консенсус за диагностика и лечение на Множествена склероза. Списание „Двигателни нарушения“ , брой 16, допълнение 1, февруари 2019 г. pdf 2 Mb
Национален консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест pdf 3 Mb
Двигателни нарушения, брой 1, Март, 2018 година pdf 2 Mb
Национален консенсус за лечение на Множествена склероза, София, 23.01.2018 г. pdf 1 Mb
Двигателни нарушения, брой 1, Декември, 2017 година. pdf 3 Mb
Списание Двигателни нарушения 14-1 от 2017, допълнение 1 pdf 1 Mb
Списание Двигателни нарушения 13-2 от 2016, допълнение 1 pdf 1 Mb
Списание Двигателни нарушения 13-2 от 2016 pdf 2 Mb
Списание Двигателни нарушения 13-1 от 2016 pdf 3 Mb
Списание Двигателни нарушения 12-2 от 2015 pdf 985 Kb
Списание Двигателни нарушения 12-1 от 2015 pdf 2 Mb
Списание Двигателни нарушения 11-2 от 2014 pdf 1 Mb
Списание Двигателни нарушения 11-1 от 2014 pdf 34 Mb
Списание "Двигателни нарушения"10/2 от 2013 pdf 782 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 10/1 от 2013 pdf 419 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 9/2 от 2012 pdf 804 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 9/1 от 2012 pdf 854 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 8/2 от 2011 pdf 625 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 8/1 от 2011 pdf 4 Mb
Списание "Двигателни нарушения" 7/2 от 2010 pdf 478 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 7/1 от 2010 pdf 629 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 6/1 и 2 от 2009 pdf 6 Mb
Списание "Двигателни нарушения" 5/2 от 2008 pdf 694 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 5/1 от 2008 pdf 545 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 4/2 от 2007 pdf 749 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 4/1 от 2007 pdf 703 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 3/2 от 2006 pdf 653 Kb
Списание "Двигателни нарушения" 2/2 от 2005 pdf 27 Mb
Списание "Двигателни нарушения" 1/2 от 2005 pdf 23 Mb
Списание "Двигателни нарушения" 2/2 от 2004 pdf 30 Mb
Списание "Двигателни нарушения" 1/2 от 2004 pdf 28 Mb