#
Контакт с Асоциацията

Председател на асоциацията:
Акад. Иван Миланов
СБАЛНП „Св. Наум”
Ул. Любен Русев №1
София 1113
milanovivan@yahoo.com

Заместник-председател:
Доц. д-р Сийка Новачкова
УСБАЛНП „Царица Иоанна”
ЕМГ кабинет
ул. Бяло море 8
гр. София
novachkova_s@abv.bg

Секретар:
Д-р Десислава Богданова
СБАЛНП „Св. Наум”
Ул. Любен Русев №1
София 1113
Dessislava_bogdanova@abv.bg