#
Добре дошли
22.03.2021
ЕМЕА Chapter Chat
Уважаеми колеги,
Ако желаете да изпратите презентация, в следния файл ще намерите повече информация за темите и изискванията за изготвяне: Prese
  06.04.2020
Guidance on seeing patients

COVID-19 Guidance

COVID-19 Resources

27.02.2020
EMEAC-IFCN: Eduction Scholarships 2020
Read more at http://ec.ifcn.info/showcontent.aspx?MenuID=1452
  16.05.2019
EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY DAY
15 май 2019г
Хотел Интернационал, Златни пясъци
EAN уебсайт: https://www.ean.org/EAN-Day-in-Bulgaria.4023.0.html
16.05.2019
XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ
16 – 19 май 2019 г.
Хотел Интернационал, Златни пясъци.
  16.05.2019
5TH EUROPEAN STROKE ORGANISATION CONFERENCE​ (ESOC 2019)
Date: 22 – 24 May 2019
Place: Milan, Italy
Programme Proposals: https://eso-conference.org/2019/scientific-programme/programme-proposals#.Wx522ExuJMs

Прегледай архив новини [..]

Уважаеми колеги, на 22.09.2007 г. в Боровец, се учреди Асоциация по Клинична електромиография и Евокирани потенциали.

В присъствие на над 50 специалисти невролози бяха избрани: председател на асоциацията - проф. д-р Иван Миланов, заместник-председател - доц. Новачкова-Спасова, секретар - д-р Десислава Богданова.

Основна цел на асоциацията е защита на професионалните интереси на членовете и представляването им пред официалните институции. Тя обединява на доброволни начала специалисти от различни научни области с интереси в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали с оглед извършване на научни разработки, внедряване на получените резултати в клиничната практика и разпространение на научни знания в тази област. Ще осъществява дейност в полза на лекари невролози, сертифицирани по клинична електромиография и на други лица, които упражняват лечебна, изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали.

Асоциацията си поставя изключително идеални цели с цел разширяване на научните познания, като организиране на научни симпозиуми и конгреси, планиране и подпомагане на научни разработки, организиране на обучение на лекари, разпространяване на новости в областта на клиничната електромиография и евокираните потенциали сред пациенти, внедряване на нови научни разработки в клиничната практика, поддържане на контакти и извършване на научен обмен с други сродни организации, защита на правата на болните, страдащи от заболявания на периферната нервна система и мускулите, като с основно значение е защитата на правото им на съвременно, ефективно и адекватно лечение.

Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали е приета за колективен член на Българското дружество по клинична неврофизиология с председател доц. д-р Александър Алексиев.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да само лекари невролози, получили лиценз за клинична електромиография и/или евокирани потенциали, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос. До този момент в сдружението членуват 55 активни члена. Очаква се на годишната среща, която ще се проведе на 14-16 ноември 2008г. в Боровец, този брой да нарастне.
Каним членовете на Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали да публикуват в списание „Двигателни нарушения – България” и списание „Клинична рехабилитация”.

Акад. Иван Миланов
Председател на Асоциация по
Клинична електромиография
и Евокирани потенциали