#
Добре дошли
24.08.2016
Първи национален конгрес по ЕМГ, ЕП и ТМС
 
  14.03.2016
Традиционната годишна среща на Асоциацията по ЕМГ и ЕП

Уважаеми колеги,

предстои провеждане на традиционната годишна среща на Асоциацията по ЕМГ и ЕП, която ще се проведе от 31 септември  до 2 октомври 2016г. Детайлите ще бъдат уточнени до

11.11.2015
39th Annual Meeting of Japan Neuroscience Society (Neuroscience 2016)
Venue: Room 315, 3F, Pacifico Yokohama Conference Center

Date & Time: Tuesday, July 19, evening

Call for Travel Award Application

  27.03.2015
EC-IFCN Bursaries for the 15th European Congress on Clinical Neurophysiology, September 30 – October 3, 2015, Brno, Czech Republic
Тhe EC-IFCN has agreed to fund 20 bursaries for trainees in Clinical Neurophysiology to attend the above meeting.
06.03.2015
Трета Национална конференция на Асоциацията по ЕМГ и ЕП
На 25-26 септември 2015г. в Слънчев бряг ще се проведе традиционната Трета Национална конференция на Асоциацията по ЕМГ и ЕП.
  03.07.2014
На 3-4 октомври 2014г. в гр. Велинград, х-л Свети Спас, ще се проведе Втора Национална конференция на Асоциация по EМГ и ЕП. Очакваме предложения за теми на лекции!

Желаем на всички приятно лято!


Прегледай архив новини [..]

Уважаеми колеги, на 22.09.2007 г. в Боровец, се учреди Асоциация по Клинична електромиография и Евокирани потенциали.

В присъствие на над 50 специалисти невролози бяха избрани: председател на асоциацията - проф. д-р Иван Миланов, заместник-председател - доц. Новачкова-Спасова, секретар - д-р Десислава Богданова.

Основна цел на асоциацията е защита на професионалните интереси на членовете и представляването им пред официалните институции. Тя обединява на доброволни начала специалисти от различни научни области с интереси в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали с оглед извършване на научни разработки, внедряване на получените резултати в клиничната практика и разпространение на научни знания в тази област. Ще осъществява дейност в полза на лекари невролози, сертифицирани по клинична електромиография и на други лица, които упражняват лечебна, изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали.

Асоциацията си поставя изключително идеални цели с цел разширяване на научните познания, като организиране на научни симпозиуми и конгреси, планиране и подпомагане на научни разработки, организиране на обучение на лекари, разпространяване на новости в областта на клиничната електромиография и евокираните потенциали сред пациенти, внедряване на нови научни разработки в клиничната практика, поддържане на контакти и извършване на научен обмен с други сродни организации, защита на правата на болните, страдащи от заболявания на периферната нервна система и мускулите, като с основно значение е защитата на правото им на съвременно, ефективно и адекватно лечение.

Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали е приета за колективен член на Българското дружество по клинична неврофизиология с председател доц. д-р Александър Алексиев.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да само лекари невролози, получили лиценз за клинична електромиография и/или евокирани потенциали, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос. До този момент в сдружението членуват 55 активни члена. Очаква се на годишната среща, която ще се проведе на 14-16 ноември 2008г. в Боровец, този брой да нарастне.
Каним членовете на Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали да публикуват в списание „Двигателни нарушения – България” и списание „Клинична рехабилитация”.

Акад. Иван Миланов
Председател на Асоциация по
Клинична електромиография
и Евокирани потенциали